SMR - Trainingen Algemeen


1. Omote Waza.

1.   Tachi Otoshi              7.   Kasumi

2.   Tsuba Wari                8.   Mono Mi

3.   Tsuki Zue                  9.   Kasa no Shita

4.   Hissage                    10.  Ichi Rei

5.   Sakan                       11.  Neya no Uchi

6.   Ukan                         12. Hosoi Michi

 

Deze 12 kata zijn de basis voor alle andere groepen. In deze groep starten de kata (behalve Sakan en Ukan) steeds met een ander Kamai. Omote is de hoofdgroep en wordt Omote-waza genoemd. Veel van de technieken met de Jo worden volgens de Kihon uitgevoerd. De laatste kata van deze groep is Hosoi Michi.
Hosoi Michi is een vooruitblik om met Chudan-waza te beginnen omdat zowel de Shidachi als de Uchidachi elkaar gelijktijdig naderen. In de groep Chudan-waza gebeurt dit vijf maal. De Kata Ushiro zue zen en go zijn uitzonderingen. Als we Omote hebben behandeld blijven we deze herhalen en we gaan we verder met Chudan Waza.

 

Tokushu Waza.

Dit is een speciale tussenserie van 3 kata. Wordt alleen informeel beoefend.  (Tokushu 特殊 = speciaal)

1. Uchi Otoshi

2. Suigetsu

3. Shamen

2. Chudan Waza.

1.   Ito (Ichi Riki)          8.  Kiri Kake

2.   Oshi Zume             9.  Shin Shin

3.   Midare Dome        10. Rai Uchi

4.   Ushiro Zue Zen     11. Yoko geri Dome

5.   Ushiro Zue Go      12. Harai Dome

6.   Tai Sha                  13. Sei Gan

7.   Ken Gome         

 

Deze groep van 13 kata is erg interessant en verdiept je bewustzijn op je inzichten en vaardigheden. Met name de toegepaste varianten(Jo) op de Kihon verdiepen het strategisch besef. Als we deze groep hebben behandeld blijven we ook deze herhalen en we gaan we verder met:

3. Ranai.

1. O-Dachi

2. Ko-Dachi

 

Dit zijn 2 kata en een prachtige en spectaculaire afsluiting van de eerste fase van je ontwikkeling. Met name het einde van de kata O-Dachi is op de Kan-Sē-wijze erg indrukwekkend.

Fragment b.v. Tsuba-Wari of Shin-Shin
Fragment b.v. Tsuba-Wari of Shin-Shin

Hierna gaan we een tijdje stationair. Zes maanden? Nog langer? Geen idee..! Veel zal van jullie zelf afhangen. Alleen maar herhalingen van Omote, Chudan en Ranai-waza. Verdieping, ontwikkeling en innerlijke groei op dit vlak doen hun werk en moeten de kans krijgen zich definitief in jou te nestelen. En daar komt nog bij dat we in deze periode ook het volgende nog moeten trainen en bestuderen:

  • Shindo Muso Ryu Tanjo Jitsu. (12 kata)
  • Shinto Ryu Ken Jitsu (12 kata)
  • Shindo Muso Ryu Keebo Jitsu. (5 kata

 

Keebo Jitsu. Na de 2e Wereldoorlog heeft Shimizu Takaji op verzoek van de Japanse overheid deze serie voor de Japanse Politie ontwikkeld. Het Keebo-Jitsu is niet officieel binnen het systeem van de Shindo Muso Ryu gecategoriseerd maar maakt er wel informeel deel van uit. Naast de kata van het nog nauwelijks doorgegeven Keebo Jitsu kent deze groep ook nog vormen die geschikt zijn voor het effectief gebruik binnen kleine ruimtes. De diameter van de Keebo is 28-30mm en de lengte is 60cm.

Ergens in ons leerproces (na Ranai Waza of misschien ervoor) maken we heel even een zijstapje, namelijk:

De serie van 12 kata die in de 60-er jaren is samengesteld ten behoeve van de Zen Nihon Kendo Renmei (ZNKR).

  • Deze serie (vanaf 1968 "Seitei" genoemd) is in de jaren '66-'67 door Shimizu speciaal op verzoek van de Kendo Renmei samengesteld. Deze was slechts alleen bedoeld voor de ZNKR. Om bij de ZNKR 2e dan Kendo te worden moest je deze serie kunnen uitvoeren. Zowel aan de Shi-dachi als Uchi-dachi kant. Shimizu bepaalde 6 kata uit Omote, 3 kata uit Chudan en 1 kata uit Ranai. De 2 overige kata 'Suigetsu en Shamen' komen uit de "echte" speciale serie "Tokushu Waza". Deze heeft hij eveneens toegevoegd. Zij vinden hun herkenning in het Uchida Ryu Tanjo-Jitsu van de Shindo Muso Ryu. De uitvoering van de kata 'Hissage' en 'Seigan' werd voor dit doel tevens vereenvoudigd.

De enige reden dat we hier aandacht aan besteden is om je te laten weten hoe deze serie in Nederland en daarbuiten wordt getraind. De uitvoering is letterlijk stap-voor-stap. Tijdens het leerproces is daar niets op tegen; heel goed zelfs. Maar uiteindelijk zullen de kata uitgevoerd moeten worden zoals oorspronkelijk bedoeld. Hoewel er hier-en-daar wel wat verbetering optreedt is dit helaas nog niet algemeen. Door deze informatie wordt een eventueel discussie met anderen overbodig. Na dit zijstapje pakken we snel de draad weer op.

 

Daarna hebben we nog de volgende groepen te bestuderen:

4. Kage waza (14 kata)

5. Samidare waza (6 kata)

6. Go Hon No Midare waza (5 extra kata, door Shimizu gecomponeerd)

7. Okuden waza (14 kata)

8. Kasurigama-Jitsu (30 kata. Omote 12x, Ura 12x, en Okuden 6)

9. Jitte-Jitsu (12 kata)

10. Hojo-Jitsu (28 fixeringen)

Hanbo-Jitsu

Dit systeem valt buiten het curriculum van de Shindo Muso Ryu. Het is buitengewoon interessant voor je inzicht, vaardigheid en ontwikkeling. Het Hanbo-jitsu dat wij zullen trainen komt uit de school van Dr. Masaaki Hatsumi. Martin Gravestijn Shihan is bij Dr. Hatsumi Go-dan en bezit hiervan ook een Menkio. De bron is het "Kukishin Ryu". Als afwisseling kan dit op elk moment in je opleiding worden getraind. Soms zal dit onverwacht als extra, of bijvoorbeeld tijdens een bostraining worden beoefend. Je improvisatievermogen en het "out of the box reageren / handelen", wordt hierdoor enorm gestimuleerd. Ook zullen we deze momenten soms afsluiten met het maken van een start met de fixeringen van het Hojo-Jitsu.

POLITIE DOJO Ossendrecht

Staande: 3e van rechts: Gosse Meerstra. 2e van rechts: Hetty van de Zande. 1e van rechts:Harry Hoogwerf († nov. 2015)