OMOTE Waza

Shindo Muso Ryu Jodo

神道夢想流杖道


12.   Hosoi Michi  細道

SHI DACHI (Jo)

 

 

Loopt toe met Jo over rechter ►► schouder.  

 

 

1. Vanaf Jodan-Kamai verticale slag

 

 

3. De slag raakt het handvat en punt Jo raakt de grond.

 

 

5. Jo positie als Tai-Hasushi-Uchi op linker zijde en de pols blokkeren

 

7. Volgen met meteen Kaeshi-tsuki.

9. Slidingstep met Honte-uchi na.

 

Jo rechts terughalen en naar voren met voeten aansluiten.

Wacht tot de Uchidachi naar achteren stapt. Lichte buiging en gaat achteruit.

UCHI DACHI (Boken)

 

 

Loopt toe Boken in de obi. Linkerhand op Boken, duimslot op de Tsuba.

 

2. Rechtsom door 90O Tai-Sabaki.

 

 

4. De Tachi verticaal omhoog trekken en meteen verticale slag met rechtse instap naar Shidachi.

 

6. Na geblokkeerde slag in Jodan-Kamai naar achteren lopen.

 

8. Opnieuw achterwaarts doorlopen en Tachi laten zakken

 

Tijdens Kamai-Otoru met rechts terug en voeten aansluiten.

Lichte buiging en achterwaarts gaan.