OMOTE Waza

Shindo Muso Ryu Jodo

神道夢想流杖道


10.   Ichi Rei  一禮

SHI DACHI (Jo)

Gehurkt met de Jo naar links en punt rust op de grond. gelijkend op positie als in Monomi.

 

2. Pak met links in ondergreep de Jo en maak staand komend (via gezicht Uchidachi) ronde uitval naar voren en

a. blok op de rechter pols van de Uchidachi.

 

3. Met rechts de Jo terugtrekken. (gelijktijdig)

 

 

 

 

4. Rechts instappen en Gyakute-Uchi naar het hoofd Uchidachi.

 

 

7. Rechtse instap en gelijktijdig de Jopunt (met rechts) in de linker zij van de Uchidachi zetten met elleboog blokkade.

9. Meestappen met slidingstep (rechts-links) voeten aansluiten en rechterhand opschuiven tegen de Solar-Plexus Uchidachi. De Jo is nu bijna verticaal.

11. Rechter voet naar achteren en de beginnende slag Uchidachi op de rechter pols blokkeren.

 

12. Bedachtzaam met rechts de Jo terugtrekken. Punt blijft gericht.

(gelijktijdig)

 

13. Positie Hidari Tai-Hasushi-Uchi.

15. Uitvoeren Tai-Hasushi-Uchi

 

Jo rechts terughalen en naar voren met voeten aansluiten.

Wacht tot de Uchidachi naar achteren stapt. Lichte buiging en gaat achteruit.

UCHI DACHI (Boken)

Naderen met de Tachi in de Obi. Linker hand op de Tachi en duimslot op de Tsuba.

 

1. Tijdens nadering duimslot opheffen door de Tsuba vooruit te drukken, rechter hand op handvat plaatsen om te trekken.

a. Op het blokmoment is je rechter been voor.

 

3. Tachi in Obi van je af draaien en Tachi via onderlangs trekken door rechts achterwaarts te stappen. Positie is 1-handig hoog met linker been voor.

 

5. Blokkeren van de Jo met de Tachi diagonaal voor/boven je hoofd met de linker duimpunt als steun op de Mune.

6. Vanuit deze positie horizontale slag over rechts romp Shidachi.

 

8. Rechts terugstappen, voeten aansluiten in Jodan-Kamai.

 

 

 

 

10. Links iets naar achteren en begin de verticale slag.

 

 

12. Bedachtzaam met rechts naar achteren en bedachtzaam in Hasso-Kamai komen. (gelijktijdig)

 

14. Rechtse instap en vanuit Jodan Kamai een verticale slag.

 

Tijdens Kamai-Otoru met rechts terug en voeten aansluiten.

Lichte buiging en achterwaarts gaan.