OMOTE Waza

Shindo Muso Ryu Jodo

神道夢想流杖道


5.   Sakan  左貫

SHI DACHI (Jo)

Jo horizontaal tussen beide handen boven hoofd. Voeten naast elkaar.

 

2. Jo horizontaal boven hoofd.

 

 

 

4. Links terugstappen en gelijktijdig Tsuki-Hasushi-Uchi.

 

5. Met rechter voet instappen (dreigpas) en punt naar gezicht Uchidachi.

7. Nog een stap met rechts en links aansluiten met nog steeds met de Jopunt gericht.

9. Terugstappen met afwachtend in Hiki-Otoshi-Kamai

11. Hiki-Otoshi-Uchi en Jo links terughalen. Voorwaarts voeten aansluiten

Wacht tot de Uchidachi naar achteren stapt. Lichte buiging en gaat achteruit.

UCHI DACHI (Boken)

Met Boken in Hasso toelopen

 

 

1. Linksvoor staan in Hasso-Kamai en ronde snijbeweging voorzijde Shidachi en Boken links terug trekken.

3. Rechtse instap met steek Boken, licht naar rechts uitsnijden.

6. Achteruit stappen, Boken-Kisaki naar achteren wijzend.

 

 

8. Meestappen naar achteren en in Hasso-Kamai komen.

 

10. Rechts instappen met verticale slag.

 

 

 

 

Overgaan in Kamai-Otoru. Voeten aansluiten.