OMOTE Waza

Shindo Muso Ryu Jodo

神道夢想流杖道


2.   Tsuba Wari  鍔割

SHI DACHI (Jo)

Groot linksvoor (Hidari Zenkutsu-dachi) staan en de Jo verticaal midden frontaal. De Jo in linkerhand geopend op linker knie en uiteinde Jo in rechtervuist boven je hoofd. Rechter elleboog achter.

2.Links aansluitend terugstappen zoals met Tai-Hasushi-uchi. En rechts terugstap met slag op de rechterpols Uchidachi.

3. Rechts schuin naar voren in Kiba-dachi en met de Jopunt frontaal op de onderbuik van de Uchidachi blokkeren. (3=gelijktijdig)

5. Ontwijken linker knie tegen rechter voet op de grond. Jopunt naar opzij/achter halen onder de rechter arm/pols van Uchidachi.

7. Neemt -in stand komend- de Jo op de pols mee tijdens Kuri-Tsuki. Linker hand blijft in positie.

 

9. Meteen zonder voorbeweging variant op Kaeshi-tsuki stoot op Solar Plexus.

12. Volgen met Hiki-Otoshi.

 

Jo links terughalen en naar voren stappen voeten aansluiten.

Wacht tot de Uchi dachi naar achteren stapt. lichte buiging en gaat achteruit.

 

UCHI DACHI (Boken)

Loopt toe in Hasso en blijft op slagafstand in Hasso-Kamai een moment staan voor de Shidachi.

1. Rechts instappen en vanaf Jodan een horizontale slag van rechts naar links. Slag stopt iets voorbij lichaam Shidachi.

3. Links aansluitpas en Boken via links naar achter wijzen. Geopende linker hand over de Jo om deze weg te halen. (3=gelijktijdig)

4. Met rechter instap Jo met links weghalen en snijdende slag naar linker bovenbeen (lies)

6. Komt meteen terug met snijslag naar de nek van shidachi. Op Kuri Tsuki links mee terugstappen.

 

8. Mee achteruit stappen. Boken laag.

 

10. Weer achteruit stappen. Boken laag.

 

Overgaan in Kamai-Otoru van linksvoor naar achteren. Voeten aansluiten.

Lichte buiging  en achteruit lopen.